JUMI
SÁNCHEZ ESCRIBÀ
Formador ocupacional
A fincat a Alpicat i amb 14 anys d'experiència de formador en el sector del disseny gràfic, vídeo i 3D, formant de manera bàsica i entenedora les tècniques i mètodes de treball amb les diferents aplicacions, totes les classes son teòriques acompanyades de "Master Class".

PHOTOSHOP - ILLUSTRATOR - DREAMWEAVER - FLASH - PREMIERE
INDESIGN - WINDOWS - MICROSOFT OFFICE - 3DS MAX - AUTOCAD - MOODLE
PREPARACIÓ MOS PREPARACIÓ ACTIC - HTML5 - CSS3 - PHP - JavaScript
PRESTASHOP - SEO MARKETING ONLINE - LOPD - TÈCNIQUES DE TREBALL

El certificat de Professionalitat de la titulació de Formador Ocupacional, abans reconeguda com Formador de Formadors, i que en un futur no molt llunyà es podria dir Formador per el Treball, segons el Reial Decret RD 1646/1997 de 31 de octubre.

El Formador Ocupacional:

  • Desenvolupa de manera sistemàtica i planifica accions de formació amb vistes a l'adquisició de competències professionals dels destinataris, en el marc de una política de formació.
  • Programa la seva actuació de manera flexible coordinant la resta de accions formatives i amb els altres professionals de la formació.
  • Implementa les accions formatives, acompanya i proporciona orientacions per l’aprenentatge i qualificació dels/les treballadors/es.
  • Avalua els processos i resultats de l'aprenentatge millorar-los i verificar l'assoliment dels objectius establerts.
  • Analitza el propi acompliment i els programes desenvolupats.
  • Incorpora canvis en els processos de formació segons les exigències de l'entorn, contribuint a la millora de la qualitat de la formació.

El mètode emprat per el formador ocupacional serà:

  • Classes teòriques.
  • Vídeos de tots exercicis al finalitzar el curs.
  • Totes les classes es monitoritzaran aprofitant que es fa servir projector.
  • El formador ocupacional desenvoluparà els exercicis i dossiers segons els nivells dels treballadors.
Informació
Jumi
sánchez escribà jumi@jumi.cat
formació
noticies
social